GENLER – 3. Bölüm: Genetik Mühendisliği ve Gen Terapisi

Bir İnternet Sayfası İle Neler Yapabilirsin?
February 26, 2018
Yeni Müzik Keşfet
March 3, 2018

Merhaba İnternet!

 

Farenin düşmanı kedidir.

Kedinin düşmanı köpektir.

Tavşanın düşmanı kartaldır.

Karıncanın düşmanı karınca yiyendir.

Geyiğin düşmanı aslandır.

İnsanın düşmanı kendisidir.

Kısacası yeryüzünde yaşayan her canlının hayatını tehdit eden başka bir canlı vardır.

Hastalık ise gelmiş geçmiş bütün canlıların ortak düşmanıdır.

Doğada seni avlamaya çalışan diğer bir canlıdan kaçarak ya da saklanarak hayatını kurtarma ihtimalin var.

Fakat hastalıktan kurtulmak o kadar kolay değil.

Ne kadar kaçsan da, saklansan da mutlaka hasta olursun.

Hele bir de hasta olarak doğduysan işte o zaman boku yedin.

 

 

Bir önceki yazıda da bahsettiğim gibi doğal seçim hasta bireyleri sevmez. Çünkü hasta bir canlı zayıftır ve hastalığını etrafa yayma, hatta yavrularına miras bırakma ihtimali vardır. Bu yüzden canlı varlıklar hastalıkları önlemek için 2 farklı yol kullanırlar:

 1. Cinsel ilişkiye gireceğin eşi doğru seç ve kalıtsal hastalıkları engelle.
 2. Hayat tarzına, yaşadığın ortama ve iletişimde olduğun diğer bireylere dikkat et ve çevresel yolla oluşacak hastalıkları engelle.

Yukarıdaki iki kural, milyarlarca yıldır, en basit tek hücreli bakteriden en kompleks çok hücreli canlılara kadar, yeryüzünde ilk canlı organizma ortaya çıktığından beri geçerli olmuştur.

Canlı varlıklar bu kuralların sadece değişik versiyonlarını uygularlar. Örneğin hayvanlar aleminde sağlıklı yavrulara sahip olmayı garantileme görevini -genelde- dişiler üstlenir.

Doğal seçim dişi bir canlıya üremesi için tek bir yumurta vererek otomatik olarak seçici cinsiyet olmasını sağlamıştır. Dişiler de bu görevi ellerinden geldiği kadar doğru bir şekilde uygulamaya çalışırlar. Doğada mikroskop, stetoskop ya da röntgen gibi aletler olmadığı için de dişiler, sağlıklı eşler seçme adına kendi çaplarında bazı kurallar belirlemişlerdir.

 • Primatların çoğunda en güçlü erkek diğer erkeklerle dövüşerek sağlıklı genlere sahip olduğunu dişilere ispat eder.
 • Ateş böceklerinde en parlak ışığı yayan erkek böcek kızı kapar.
 • Geyikler aleminde erkekler için büyük boynuza sahip olmak sağlık göstergesidir.
 • Dişi tavus kuşları en gösterişli kuyruğa sahip erkekleri kendilerine eş olarak tercih ederler vs.

 

 

Yeryüzündeki diğer bütün canlılar gibi insan da binlerce yıl boyunca doğal seçimin belirlediği şekilde hayatına devam etmiş, kalıtsal hastalıklardan kurtulmak için önce dişilerin seçiciliğine güvenmiş, hayatı boyunca karşılaştığı çevresel hastalıklardan kurtulmak için de doğadan topladığı bitki vs. ile çeşitli tedavi yöntemleri bulmaya çalışmıştır.

Fakat potansiyel eşinin fiziksel özelliklerine bakmak ya da bitkilerden ilaç yapmak hastalıklardan kurtulmayı garantilemez. Eğer düşmanını yenmek istiyorsan, öncelikle onu iyi tanıman ve onun hakkında elinden geldiği kadar fazla bilgi edinmen gerekir.

İnsanoğlunun şimdiye kadar keşfettiği en sistematik, yansız ve dolayısıyla en etkili bilgi edinme yöntemi bilim olmuştur. İnsanoğlu bilim ve teknoloji sayesinde önce kendi anatomik yapısını, peşinden de sağlığını tehdit eden şeyleri derinlemesine anlayabilmiş, bu iki konu hakkında bilgi birikimi arttıkça hastalıklara karşı daha etkili tedavi yöntemleri geliştirmiş ve bugünkü modern tıp seviyesine ulaşmıştır.

Modern tıbbın temelleri, 19. yüzyılda mikrop teorisi ve bakteriyoloji ile atıldı ve ortaya çıktığı andan günümüze kadar bulduğu tedavi yöntemleri ile milyarlarca insanın hayatını kurtardı. Sırf penisilinin (antibiyotik), 1950’lerden buyana 80 milyon ile 200 milyon arası insanın hayatını kurtardığı tahmin ediliyor.

Modern tıbbın ulaştığı en son nokta ise kişiselleştirilmiş tedavidir.

Genel tedavi yöntemleri hasta bir kişinin hastalık belirtilerine bakarak uygun ilacı o hastaya sağlamak üzerine yoğunlaşırken, kişiselleştirilmiş tedavide hastalığın ortaya çıktığı gen tespit edilerek en uygun tedavi yöntemi ona göre belirlenir.

Doğal seçim > Bitkilerle tedavi > Modern tıp > Kişiselleştirilmiş tedavi

Bugün neredeyse bütün hastalıkların ya kalıtsal ya da çevresel etkenler sonucu genlerde oluşan bozulmalar nedeniyle ortaya çıktığını biliyoruz. Bu yüzden gen terapisi modern tıbbın geliştirdiği ve kişiselleştirilmiş tedavi yönteminin ulaştığı en son noktadır.

Gen terapisi, hastalıklardan kurtulmak için ilaçlara güvenmez, onun yerine hastanın DNA’sında hastalığın çıktığı geni bulur, hasarlı geni DNA’dan çıkartır ve yerine hasarsız gen koyar. Böylece ilaç kullanmadan ya da bıçak altına yatmadan hasta bir insanı tedavi eder.

 

İçgörüş: “Terapi” kelimesi günlük konuşma dilinde genelde “psikolojik rahatsızlıkları tedavi etme yöntemi” olarak kullanılır. Bu yöntemi uygulayan kişilere de “terapist” denir. Halbuki tıpta terapi kelimesinin tam anlamı “bozuk bir şeyi iyileştirme” dir. Bozuk bir şey ruh hali, genler, davranış, aile içi ilişkiler vs. olabilir. Yani “gen terapisi” derken DNA’yı terapist koltuğuna yatırıp çocukluğu hakkında soru sormaktan değil, tıbbi yöntemler kullanarak DNA’nın bozuk kısımlarını onarmaktan bahsedilir.

 

Genler serisinin birinci bölümünde DNA’nın biyolojik yapısını ve kalıtımın ne anlama geldiğini, ikinci bölümünde ise genlerin keşfedilme serüveninin tarihçesini öğrendik. İki bölümün arasındaki yazıda ise genlere bakış açısının önemini vurgulayıp şalter mantığı tuzağına düşmememiz gerektiğini anladık.

Bu yazı, genetik bozulmalar sonucu oluşan hastalıklar için genetik biliminin en gözde dallarından biri olan genetik mühendisliğinin geliştirdiği 3 ayrı tedavi yöntemini inceleyecek:

 1. Embriyonik kök hücreleri
 2. Transgenesis
 3. Gen terapisi

Bu yöntemlerden ilk ikisinin çalışmaları (embriyonik kök hücreleri ve transgenesis) çok geniş bir alana yayılır. Fakat ben ikisini de gen terapisine sağladıkları yararlar açısından inceleyeceğim.

Genetik mühendisliğinin bilimsel çalışmalarına girmeden önce ise genetik mutasyonun ve genetik bozulmanın neler olduklarına bakacağız.

 

Genetik Mutasyon

 

Yerküreyi şimdiye kadar keşfedilen diğer gezegenlerden ayıran en büyük özellik, kendi kopyasını çıkartabilen kimyasal bir molekülün oluşmasına uygun koşullara sahip olmasıdır. DNA (Deoxyribonucleic acid) denen bu molekül, Dünya’da organik hayatın başlamasının ve etrafımızda gördüğümüz bütün çeşitliliğin nedenidir.

Yeryüzündeki çeşitliliğin sebebi sadece DNA’nın kendisini kopyalama özelliği değil, aynı zamanda DNA üzerinde, bazen kendisini kopyalama esnasında rastgele, bazen de radyoaktivite tarzı dış etmenler sonucu oluşan mutasyon dediğimiz hasarlardır 1 

DNA, aynı zamanda kendisini taşıyan hücrenin nasıl işleyeceğini belirleyen genetik kodu taşır ve bu sayede gerekli proteinler hücre içinde oluşturulur. Böylece hücrenin tipi ve işlevi belirlenir. Eğer DNA üzerinde oluşan mutasyon, hücrenin genetik kodunun değişmesine neden olursa, hücre içinde farklı özellikler belirleyen proteinler oluşabilir. Bu da o hücrenin farklı bir şekilde işlemesini sağlar.

Farklı bir şekilde işleyen hücre demek, kompleksitenin artması demektir. Böylece kazara oluşan mutasyonlar evrime çalışması için malzeme sağlar ve bu da canlılar arası çeşitliliği oluşturur.

“Evrime çalışması için malzeme sağlamak” demek, milyarlarca yıl boyunca sayısı artan genetik mutasyonların zamanla değer kazanması demektir.

Canlı varlıklar arasında eşeyli üreme keşfedildikten sonra her bir genetik mutasyon ölüm-kalım anlamına gelmeye başladı. Çünkü yeryüzündeki canlı çeşitliliği arttıkça, hayatta kalma yarışı da git gide kızıştı ve kızışan bu yarış içerisinde bazı mutasyonlar kendisini taşıyan organizmanın çevreye uyum sağlamasını ve hayatta kalmasını kolaylaştırırken, bazıları bu durumu zorlaştırmaya başladı.

Yararlı mutasyonlar nesilden nesile aktarılarak vurgulanırken, zararlı mutasyonlar yavaş yavaş gen havuzundan atılmaya başlandı.

Örnek 1: Bir kelebek düşün. Eğer kelebeğin genlerinde oluşan bir mutasyon, melanin dediğimiz, kanat rengini sağlayan proteinin farklı çalışmasına neden olursa, bir önceki nesilden farklı renkte kanatlara sahip bir kelebek ortaya çıkacaktır. Kelebekler narin yaratıklar. Bu yüzden kamuflaj onlar için çok önemli. Eğer değişik renkteki kanatlar bir kelebeğin kamuflajını bozarsa, mutasyonu yavrularına aktaramadan kuşlara yem olacaktır. Aynı şekilde, eğer oluşan mutasyon o kelebeğin ekstra kamufle olmasını sağlarsa bu sefer bu “yararlı” mutasyon nesilden nesile aktarılacaktır.

 

Örnek 2: Diyelim ki kimseyi tanımadığın kalabalık bir partidesin. Eğer birisi sana partideki kişilerin aile bireylerini bulmanı isterse, ilk yapacağın şey benzer fiziksel özellikler taşıyan insanları gruplamak olur. Saç rengi, ten rengi, boy, yüz ifadesi vs. tarzı özellikler grupları oluşturmada kullanacağın kriterlerdir. Bu özellikler genlerin DNA yapıtaşlarındaki mutasyonlar sonucu oluşur ve çoğu kalıtsaldır. Yani benzer özellikler, benzer gen mutasyonu taşıyan insanlarda görünür. Örneğin kızıl saç mutasyonu taşıyan bir ailenin bireyleri genelde kızıl saçlı olur.

 

Genetik mutasyonlar tek bir DNA yapıtaşında oluşacak kadar ufak, ya da birden fazla gen içeren bir kromozom parçasında oluşacak kadar büyük olabilirler. Tek bir DNA yapıtaşında oluşan mutasyonlar genelde aynı cinsin içinde farklı özelliklerin oluşmasını sağlarken, birden fazla geni etkileyen mutasyonlar farklı türlerin ortaya çıkmasını sağlayabilir.

Bu durumu, evrimi bize ilk açıklayan insanlardan biri olan Charles Darwin, Türlerin Kökeni isimli eserinde survival of the fittest, yani en güçlünün hayatta kalması olarak açıklamaya çalışmıştır.

 

Genetik bozulma

Evrim, genlere sadece fiziksel ya da zihinsel özellikler sağlama görevini değil, aynı zamanda içinde bulunduğu organizmayı iç ve dış saldırılardan koruma görevini de vermiştir. Böylece DNA’da oluşan mutasyonlar (hasarlar) ilk önce genler tarafından işleve sokulan tamir edici proteinler tarafından tamir edilir.

Fakat hiçbir biyolojik yapı kusursuz değildir. Bazı durumlarda vücudun savunma mekanizması DNA’da oluşan hasarları tamir edemez ve tamir edilemeyen mutasyonlar anne-babadan yavrulara miras kalır. Aynı mutasyonun birkaç nesil tarafından yavrulara aktarılması sonucu da gen havuzuna yeni bir genetik mutasyon eklenmiş olur.

Peki bir genetik mutasyonu yararlı ya da zararlı yapan şey nedir?

Öncelikle bilmek gerekir ki DNA mutasyonu ile genetik mutasyon farklı şeylerdir. DNA’nın her noktası genetik kod taşımaz. Bu yüzden DNA’da oluşan her mutasyon genetik koda denk gelmeyebilir ve çoğu mutasyon DNA’yı taşıyan organizmayı etkilemez.

Eğer DNA mutasyonu genetik kodun taşındığı alanlara denk gelirse, kendisini taşıyan organizmanın farklı özelliklere sahip olmasını sağlayabilir ve bazı mutasyonlar sonucu ortaya çıkan özellikler organizmaya zarar verecek düzeyde olabilir. Bu şekildeki zararlı mutasyonlara genetik bozulma denir.

İşin daha da ilginç tarafı, doğa için iyi-kötü, sağlam-bozuk gibi kavramlar pek bir şey ifade etmez. Mutasyonlar rastgele olarak ortaya çıkar ve zararlı olup olmadığına doğal seçim, yani o organizmanın içinde bulunduğu koşullar karar verir. Bu da demek oluyor ki genetik mutasyon sonucu ortaya çıkan bir özellik, kendisini taşıyan organizmanın içinde bulunduğu duruma ayak uydurmasını engellerse o mutasyon zararlıdır.

Bu yüzden DNA’yı oluşturan nükleotitlerden sadece bir tanesinin yer değiştirmesi bazen saç rengi, yüzde gamze gibi zararsız özelliklerin oluşmasına; bazen de hemofili, kistik fibrozis gibi ölümcül hastalıkların oluşmasına neden olabilir.

Yukarıda da bahsettiğim gibi, doğal seçim sayesinde genetik bozukluklar zamanla gen havuzundan atılır. Çünkü genetik bozukluk taşıyan bir canlı genelde üreyemeden hayatını kaybeder ve işte bu yüzden kalıtımla gelen genetik hastalıkların çoğu çekinik genler yoluyla yavruya aktarılır. Yani bir kişinin genetik hastalığa yakalanması için aynı genetik mutasyonu hem annesinden hem de babasından alması gerekir.

Dahası, her insan ortalama 5 ila 10 arası ölümcül genetik bozukluk taşır. Fakat bu tarz genetik bozukluklar çekinik oldukları için (bozuk genden sadece 1 tanesi taşındığı için) beraberinde getirdikleri hastalıklar uykuda kalır, ortaya çıkmazlar. İşte bu yüzden yakın akraba evlilikleri sonucu sakat ve hasta yavruların doğma ihtimali daha fazladır. Çünkü benzer genetik koda sahip kişilerin, aynı genetik bozulmanın iki ayrı kopyasını yavrularına aktarma ihtimali çok yüksektir.

Genetik bilimciler şimdiye kadar insan genomunda genetik bozulma sonucu oluşan yaklaşık 6000 adet hastalık keşfettiler 2

Genetik biliminin bu başarısı sayesinde doktorlar, genetik bozulma sonucu ortaya çıkan çoğu hastalığı doğumda ya da doğumdan sonraki ilk yıllarda teşhis edip kişiselleştirilmiş tedavi yöntemleri uygulayarak tedavi edebiliyorlar.

Fakat bazı hastalıkların teşhisi zor. Bu yüzden tedavi yöntemleri bulmak da zor.

Genetik bozulma sonucu oluşan ve teşhisi zor hastalıklardan bazıları:

Erken yaşlanma hastalığı (Progeria)

Kurt adamı hastalığı (Hipertrikoz)

Ağaç adam hastalığı (Epidermodysplasia verruciformis)

Pençe el hastalığı (Ectrodactyly)

Fil adam hastalığı (Proteus)

 

Genetik Mühendisliği

Hayat, doğa, canlı varlıkların biyolojisi, hastalık, üreme vs. bunlar çok kompleks olaylar. Bu yüzden anlaşılmaları da çok zor.

Fakat insanoğlu zeki ve meraklı bir canlı türü. Kafamıza takılan sorulara cevap, önümüze çıkan engellere çözüm bulmak doğamızda var.

İşte bu yüzden daha binlerce yıl öncesinden atalarımız hayatı sorgulamaya başladılar ve her yeni bilimsel ve teknolojik gelişme ile aradıkları cevaba bir adım daha yaklaştılar.

Bilim dünyası ve bilimsel buluşlar 19. yüzyıla kadar Galileo, Leonardo da Vinci, Copernicus, Isaac Newton gibi olağanüstü zeki insanlara sırtını dayamışken, 19. yüzyıldan sonra Sanayi Devrimi ile dünyada bilim iyice yaygınlaşmaya başladı ve bilim adamı olmak yavaş yavaş isteğe bağlı bir şey haline geldi. Dolayısıyla bilimsel çalışmaların ve bilimsel buluşların sayısı arttı.

Sanayi Devrimi sadece bilimin ulaşılabilirliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda bilim ve teknolojinin kaynaşmasını ve böylece yeni bilim dallarının oluşmasını da sağladı. Örneğin:

 • Fizikle mühendislik birleşti ve mekanik mühendisliği oluştu. Bu sayede araba, uçak, gemi yaptık.
 • Matematikle bilgi işlem birleşti ve bilgisayar mühendisliği oluştu. Bu sayede bilgisayar programları yazdık.
 • Elektromanyetizma ile statik elektrik birleşti ve elektrik mühendisliği oluştu. Bu sayede uzak köylere kadar elektrik çekebildik.
 • Biyoloji ile bilgi işlem birleşti ve genetik mühendisliği oluştu. Bu sayede DNA’yı manipüle etmeye başladık.

 

İçgörüş: İnsanlık tarihimiz bana göre kabaca 3 bölüme ayrılır:
1- Yaklaşık 200 bin sene önce anatomik olarak modern insanın ilk kez ortaya çıktığı, yani insan ırkı olarak kendimize evrim ağacında yeni bir dal bulduğumuz dönem.
2- Yaklaşık 10 bin sene önce göçebe hayatı bırakıp yerleşik hayata geçtiğimiz dönem.
3- Yaklaşık 200 sene önce Sanayi Devrimi ile başlayan ve günümüze kadar gelen dönem.
Bu 3 bölümün uzunluk süreleri ile modern dünyaya olan etkileri ters orantılı. Örneğin birinci dönemle ikinci dönem arasında akıl almaz derece uzun bir süre var
ama o dönemde yaşayan insanlarla aramızda pek de ortak şeyler bulunmaz. İkinci dönem, tarım ve hayvancılığın başlamasını ve bugünkü sahip olduğumuz değerlerin oluşmasını sağladığı için etkisi birinci döneme göre daha büyüktür. Fakat hiçbir dönem insan hayatını Sanayi Devrimi’nden çok etkilememiştir.
Sanayi Devrimi 19. yüzyılda İngiltere’de ortaya çıktı ve getirdiği teknolojik gelişmelerle sadece fiziksel dünyanın sınırlarını zorlamamızı sağlamadı, aynı zamanda bilimin önündeki perdeyi tamamen kaldırarak her türlü soruyu korkmadan, çekinmeden sorabileceğimiz yeni bir dönemin kapısını açtı. Bilim ve teknoloji 20. ve 21. yüzyılda ayrılmaz ikili oldu ve bir yandan uçak, araba, bilgisayar, internet, modern tıp gibi icatlarla hayatımızı kolaylaştırırken, diğer yandan evren nedir? hayat nasıl başladı? zaman nedir? çeşitlilik nasıl oluştu? kalıtım nereden gelir? gibi sorulara verdiği son derece tatmin edici cevaplarla hayata daha bilinçli ve anlamlı bakabilmemizi sağladı.

 

Mühendislik en basit tanımıyla teorik bilgiyi pratiğe dökme sanatıdır. Sanayi Devrimi döneminin en ünlü mühendislerinden Alfred Wellington‘a göre bir mühendis, “beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi, bir dolara daha iyi yapan insandır.”

Genetik mühendisliği ise temel olarak organizmaların işlevlerini değiştirmek, geliştirmek ve düzenlemek amacıyla genlerin korunması, değiştirilmesi ya da başka canlılara aktarılması konusunda araştırmalar yapan bir bilim alanıdır.

Genetik mühendisleri araştırmalarını 2 ana alan üzerine kurarlar: biyoloji ve bilgi işlem.

Genetik mühendisliğinin biyoloji kısmını embriyo, hücre, kromozom, protein, DNA gibi elemanlar, bilgi işlem kısmını ise soyut bir birim olan genetik kod oluşturur.

Bu açıdan bakınca genetik mühendisliğine en yakın alan doğal olarak bilgisayar mühendisliğidir. Çünkü genler seviyesindeki bütün biyoloji aynı zamanda dijital biyolojidir.

 

 

Genler üzerine mühendislik kuracak kadar ileri seviyeye gelmiş olmamızın en büyük nedeni ise (sistematik bilimsel çalışmaların yanında) yeryüzünde şimdiye kadar ortaya çıkmış yaşam formlarının hepsinin aynı DNA yapısı üzerine kurulmuş olmasıdır.

Bu özelliğiyle genler, bilgisayar programlarına benzer: Gelişmiş programların alet kutuları vardır. Eğer bir programcı yeni bir program yazmak isterse işe sıfırdan başlamaz. Basitçe alet kutusundaki aletleri tekrar tekrar kullanarak, yani daha önceden kullandığı kodun alt yapısını değiştirmeden dış görünüşleri ve işlevleri farklı programlar yaratabilir.

Yani diyebiliriz ki:

 • Hayat Microsoft Office ise, canlı türleri Word, Excel, Powerpoint, Outlook’tur.
 • Hayat programının yazarları rastgele mutasyon ve doğal seçimdir.
 • Hayatın alet kutusu ise DNA’dır.

Bu ne demek oluyor biliyorsun değil mi?

Bu demek oluyor ki yeryüzünde şimdiye kadar yaşamış, yaşayan ve yaşayacak bütün canlı varlıklar birbirlerinin akrabasıdır.

Ne kadar güzel!

 

Genetik Mühendisliğinin Başarıları:

1- Embriyonik Kök Hücreleri

Hücre, canlıların yapı taşıdır. Diğer bir deyişle, bir canlı organizmanın oluşmasını sağlayan en küçük yapısal, işlevsel ve biyolojik birime hücre denir.

Hücreler çok geniş çapta özelliklere sahip olabilirler. Bu yüzden doğada yüzlerce farklı hücre türü bulunur. Çok hücreli, kompleks organizmalara baktığın zaman bunu anlarsın. Örneğin insan vücudu 40 trilyona yakın hücreden oluşur 3 ve bu hücrelerden yaklaşık 300 tanesi farklı türdedir. Bu yüzden hücreler, değişik amaçlara göre, değişik şekilde gruplandırılabilirler.

Evrimsel ve kalıtımsal açıdan baktığımızda ise hücreyi 2 ana gruba ayırabiliriz: Üreme hücreleri: dişinin yumurtası ve erkeğin spermi. Vücut hücreleri: Üreme hücreleri dışında kalan bütün hücreler.

Bu ayrımı bilmek önemli çünkü herhangi bir genetik mutasyonun gen havuzuna katılabilmesi için üreme hücrelerinde oluşması gerekir. Vücut hücrelerinde oluşan mutasyonlar bir sonraki nesile aktarılmaz 4

Yeryüzünde, insan dahil olmak üzere bütün hayvanlar, cinsel ilişki yoluyla yeni bir yavru dünyaya getirirler.

Cinsel ilişki sonrasında erkek, dişinin vücuduna milyonlarca sperm boşaltır, bu spermlerden bir tanesi (en şanslı olanı) yumurtaya ulaşır ve beraber zigot denilen yeni bir hücre oluştururlar. Bir zigotun genomu (toplam genetik kodu) babanın sperminin DNA’sı ile annenin yumurtasının DNA’sının birleşmesi sonucu oluşur ve tek bir hücreden yetişkin bir canlı bireyin oluşması için gerekli bütün genetik talimatları içerir.

 

 

Oluşan zigot bir müddet sonra kendi içerisinde (orijinal boyutunda bir değişiklik yaşamadan) hücre bölünmesi yaşar ve önce 72 saat içerisinde morula aşamasına, peşinden de 4 ila 5 gün içerisinde blastula aşamasına ulaşır.

Blastula aşamasından sonra artık mitoz bölünme başlar ve zigot ilk önce embriyoya dönüşür ve yaklaşık 9 hafta sonra cenin aşamasına ulaşır.

 

    

 

Bir organizma cenin aşamasına ulaştıktan sonra artık üreme hücresi üretmeyi bırakır ve vücut hücreleri üretmeye başlar. Bu noktadan sonra genlerde oluşacak mutasyonlar bir sonraki nesile aktarılmaz. Neden? Çünkü vücut hücrelerinde oluşan mutasyonlar kalıtım sayesinde değil, DNA’nın kopyalanması esnasında oluşan hatalar ya da annenin sigara içmesi gibi çevresel etmenler sayesinde oluşur 5

İnsanın embriyonik gelişimini bu şekilde detaylı kavrayabiliyor olmamız insanlığın geleceği açısından çok çok önemli. Çünkü yazının başında da dediğim gibi kendi anatomimizi ne kadar iyi anlarsak en büyük düşmanımız olan hastalıklara karşı tedavi yöntemleri bulma şansımız o kadar artacaktır. İşte tam olarak bu sebepten dolayı hücre bölünmesi üzerine 1900’ların başlarından beri yoğun bilimsel çalışmalar yapılıyor.

Bu çalışmalardan çıkarılan en önemli sonuçlardan biri ise, embriyonun blastula aşamasına geldikten sonra zigot içinden çıkartılarak elde edilen embriyonik kök hücreleridir.

Bir kök hücresi, hücre çoğalması ya da yenilenmesi esnasında değişik hücre tiplerine dönüşebilen, sınırsız sayıda bölünebilme yeteneğine sahip ve bu özellikleri sayesinde çok hücreli canlılarda doku ve organların oluşmasını sağlayan ana hücre türüdür.

Kısaca kök hücreleri, hücre ile organizma arasındaki geçiş aşamasını temsil eder. Bu da demek oluyor ki eğer bir kök hücresinin genomunda değişiklik yaparsak ve alıp bir embriyonun içine koyabilirsek, oluşacak organizmanın toplam genomunu kalıcı bir şekilde manipüle etmiş oluruz.

Enteresan…

 

Bilim adamları kök hücreleri üzerine ilk olarak 1970’lerde çalışmaya başladılar ve yaklaşık 30 yıl boyunca sadece farelerden alınan hücreler üzerine yoğunlaştılar. 1990’ların sonlarına doğru ise James Thomson isimli Amerikalı bir bilim adamı ilk defa insan kök hücreleri üzerine çalışmalarına başladı ve ilk insan embriyonik kök hücresini 1998 yılında tüp bebek kliniklerinden aldığı embriyolardan çıkartarak oluşturdu 6

Thomson ve takımı laboratuvar ortamında manipüle ettikleri insan embriyonik kök hücrelerini ilk olarak farelere ekleyerek deri, kemik, kas, sinir, bağırsak ve kan dokusu oluşturmayı başardılar ve çok geçmeden embriyonik kök hücrelerinden üreme hücresi (sperm/yumurta) oluşturmayı başardılar.

Embriyonik kök hücresini bu şekilde manipüle etmek, genler yoluyla anne-babadan çocuklara geçen kalıtsal hastalıkların önüne geçmek için hiçbir engelin kalmaması anlamına geliyordu. Sonuçta bir embriyonik kök hücresinin içine hiçbir genetik bozukluk taşımayan DNA dizisi koyabilirsek, doğacak bebeğin yavrularının sağlıklı olması garanti olur.

Bu kadar basit…

Değil tabi ki…

Kök hücreleri üzerine yapılan çalışmalar uluslararası ilgi görmeye başlayınca ahlâkî sorunlar da su yüzüne çıkmaya başladı (bir önceki yazıda bahsettiğim tanrıyı oynama sorunu) ve 2001 yılında Amerika’da George W. Bush hükümeti kök hücreleri çalışmalarını keskin bir şekilde kısıtladı: Tüp bebek laboratuvarlarından embriyo alımı yasaklandı ve kök hücreleri çalışmaları üzerine ayrılan ödenek kesildi.

Fakat ilerleyen yıllarda Rusya, Güney Kore, Çin ve Japonya gibi ülkelerde devam eden kök hücreleri çalışmaları, her geçen yıl daha başarılı sonuçlar vermeye başlayınca Amerika, 2009 yılında, Barack Obama hükümeti ile kök hücreleri üzerine getirilen yasakları ve kısıtlamaları kaldırdı.

Amerika’nın tekrar sahneye katılması dünya genelinde kök hücreleri çalışmalarını iyice hızlandırdı ve böylece insan genomunu manipüle etme arzusunun önü açılmış oldu.

Fakat genetik mühendisliğinin önüne bu sefer biyolojik engeller çıktı.

Genetik bilimciler anladılar ki bir kök hücresinden doku ya da organ hücresi oluşturmak farklı, komple insan genomunu manipüle ederek manipüle edilen genomu insan embriyosuna yerleştirmek farklı bir olay. İkincisi birincisine göre çok daha zor. Hatta neredeyse imkansıza yakın.

Genetik biliminin karşılaştığı bu çıkmazın detaylarına 3. bölümde bakacağız. Şimdi gen terapisine giden yolda genetik mühendisliğinin diğer bir başarısı olan transgenesis neymiş ona bakalım.

 

2- Transgenesis

Transgenesis bir organizmaya kendi genomunda bulunmayan bir ya da birkaç yabancı genin aktarımıdır.

Aktarma işlemi virüs kullanılarak yapılır, aktarılan yabancı gene transgen ve ortaya çıkan canlıya transgenik ya da genetiği değiştirilmiş organizma (GDO) denir.

Transgenesisin iki amacı bulunur:

 1. Doğada var olmayan özelliklere sahip organizmalar elde etmek.
 2. İnsan genomundaki teşhisi ve tedavisi zor genetik bozuklukları belirleyip diğer organizmalara aktararak tedavi yöntemleri aramak.

Her ne kadar canlı olup olmadığı tartışılsa da virüs, yeryüzündeki diğer canlılar gibi DNA, RNA ve protein üreten ve genlerinin devamını sağlamaya çalışan bir çeşit organizmadır.

Virüsün en önemli özelliklerinden bir tanesi, kendisine ait bir vücudu (hücresi) olmayacak kadar basit bir yapıya sahip olması ve bu yüzden asalak bir hayat yaşamasıdır. Yani virüsün üremesi için kendisine bir taşıyıcı vücut (hücre) bulması gerekir.

Bir virüs, üreme esnasında kendisini taşıyan vücuda kendi genlerini aktarır ve böylece virüsün bulunduğu hücre, DNA mutasyonu yaşayarak kendisi için gerekli proteinleri üretmek yerine, virüsten gelen genetik talimat üzerine farklı proteinler üretir. Virüs üredikçe vücutta kapladığı hücre sayısı artar ve hücrelerde oluşan gereksiz proteinler taşıyıcıyı hasta eder.

Bilim adamları virüs DNA’sını manipüle etmeyi daha DNA’nın ikili sarmal şekli ortaya çıkmadan önce 1970’lerde biliyorlardı. Virüs kullanarak transgenik hayvan yaratma denemeleri ise 1980’lerde ilk kez fareler üzerinde yapıldı.

İlk genleri değiştirilmiş fare, laboratuvarda bir embriyonik fare hücresi içine genleri manipüle edilmiş bir virüs aktarıp bu hücreyi tekrar fareye enjekte ederek elde edildi.

Bilim adamları 1990’ların sonunda deniz analarından aldıkları genleri farelere ekleyerek ilk floresan ışığı altında parlayan transgenik fareler yaratmayı başardılar.

Aşağıdaki fotoğrafta ortadaki fare normal genlere, sağ ve sol taraftakiler floresan ışığı altında kulaklarından, gözlerinden ve burunlarından yeşil ışık saçan protein salgılayan genlere sahip.

20. yüzyıla varıldığında yüzlerce farklı gen mutasyonuna uğramış fareler üretildi. Bazı farelere bilerek alzheimer, epilepsi, hatta kanser taşıyan genler aktarıldı ve tedavileri üzerinde çalışıldı.

2014 yılında bilim adamları, nöronlar arası iletişimi artıracak geni farelere aktarıp hafızaları daha güçlü ve daha hızlı öğrenen akıllı fareler yarattılar. Mantık çok basit: Farelerin beyninin nasıl işlediğini öğrenirsek, insan beynini de çözebiliriz ve zihinsel hastalıklara tedavi yöntemleri bulabiliriz.

Bütün bu çalışmalar ve deneyler, bir yandan sağlık alanında: Hepatit B hastalığına karşı ilaç taşıyan muz ya da vücuda A vitamini salgılayan altın pirinç gibi organizmaların üretilmesinde, diğer yandan ticari alanda: daha çok yün veren koyun ya da devasa somon balığı gibi organizmaların yaratılmasına olanak sağladı.

Ticari alandaki transgenik organizmalar günlük hayatta daha çok “genetiği değiştirilmiş organizmalar” olarak geçiyor. Bir sonraki yazıda GDO’lara daha yakından bakacağız.

 

3- Gen terapisi

Gen terapisi, uygulaması açısından transgenesise benzer. İki yöntemde de virüs yardımıyla, bir organizmaya belirli bir amaç için hücre aktarımı işlemi kullanılır.

Bu açıdan gen terapisine “insan üzerinde uygulanan transgenesis” olarak bakabiliriz.

Gen terapisi fikri ilk ortaya çıktığında transgenesisten tamamen farklı bir amaca sahipti. Transgenesis belirli bir transgenin bütün hücrelere aktarılarak canlının genomunu tamamen değiştirmeye çalışırken, gen terapisi sadece tek bir hücrede oluşan genetik bozukluklara yoğunlaşıyordu. Yani transgenesis üreme hücrelerinde değişiklik yaparken, gen terapisi vücut hücrelerini tamir etmeye çalışıyordu.

Yalnız transgenesis ile gen terapisi arasındaki bu fark teknoloji ilerledikçe ve genler seviyesindeki bilgimiz arttıkça yok olmaya başladı ve gen terapisi vücut hücrelerinden üreme hücrelerine doğru kaydı.

Bugün modern tıpta gen terapisi iki şekilde karşımıza çıkar:

 1. Kan hücresi, beyin hücresi, kas hücresi gibi vücutsal hücrelerin içindeki bozuk DNA’yı düzelterek yapılan terapi: Genleri değiştirilen bu hücrelerin işlevleri değişir fakat değişen hücrenin geni bir sonraki nesile aktarılmaz. Hücre öldüğünde değişen gen de yok olur.
 2. Üreme hücreleri olan sperm ve yumurtanın genomları değiştirilerek yapılan terapi: Genetik değişiklik bireyin üreme hattına işlendikten sonra bir nesilden diğerine geçiş kendiliğinden gerçekleşir. Sunulan yeni genetik kod bireyin genomundan ayrılmaz bir hale gelir.

 

1980’lerde genetik mühendisliği serpilmeye başlamış, genetik bilimciler çoktan genler hakkında düşünmeyi bırakıp genlerle çalışmaya başlamışlardı.

Diğer bir deyişle 20. yüzyılda bilim adamları:

 • Hastalık bağlantılı bir gen bulunursa bu gende oluşan mutasyonu anlayabiliyor,
 • Bozuk geni normal bir genle karşılaştırabiliyor,
 • Kök hücreleri sayesinde yeni hücre türleri oluşturabiliyor ve
 • Manipüle edilen genleri virüse aktarıp transgenesis yoluyla başka bir canlı hücresine iletebiliyorlardı.

Sıra bu bilgilerin insan üzerinde kullanılıp kullanılamayacağına gelmişti.

Bu sorunun cevabı dünyada ilk kez, 1990 yılında Ashanti DeSilva isimli 4 yaşında bir kız çocuğuna gen terapisi uygulanarak verildi.

Ashanti’ye hem annesinden, hem babasından 1’er adet bozuk gen miras kalmıştı. Bu bozuk genler vücudun hastalıklara karşı direncini artıran adenoside deaminase (ADA) isimli proteini üretmesini kısıtlıyordu.

Hatırlıyorsan doğada genler çok nadir mutasyona uğrarlar ve bir genetik mutasyonun genetik bozukluk sayılması için kendisini taşıyan canlıyı bir şekilde hasta etmesi gerekir. Genler yoluyla oluşan hastalıkların çoğu, aynı genetik mutasyonun 1’er kopyasının anne-babadan çocuklara aktarılması sonucu oluşur. Bu yüzden akraba evlilikleri sonucu doğan çocuklar genelde engelli olurlar.

Her ne kadar Ashanti’nin anne-babası akraba olmasa da ikisi de aynı gen bozukluğundan 1’er adet taşıyorlardı. İşte bu yüzden Ashanti’nin bağışıklık sistemi daha annesinin karnındayken zayıflamaya başlamıştı. Ashanti hasta bir bebek olarak doğdu, 4 yıl içerisinde bağışıklık sistemi neredeyse çökme noktasına geldi ve birden fazla ölüm tehlikesi geçirdi.

Çocuklarının gözlerinin önünde erimesine dayanamayan DeSilva ailesi, Ashanti için tedavi yöntemleri aramaya başladılar ve 1990 yılında French Anderson isimli, gen terapisini insan üzerinde uygulamak isteyen bir genetik bilimci ile tanıştılar. Ashanti’nin ailesi Anderson’un, kızlarını gen terapisi kullanarak tedavi etme teklifini kabul etti. Ashanti sadece 6 ay içinde iyileşme belirtileri gösterdi ve terapiden 2 yıl sonra okula başlayabildi.

Bugün Ashanti hâlâ hayatta ve gen terapisinin kullanıldığı ilk insan olarak tarihe geçmiş durumda.

 

1999 yılında (Ashanti’ye gen terapisi uygulandıktan 9 yıl sonra) 18 yaşındaki Jesse Gelsinger isimli başka bir hasta gen terapisi için tedavi altına alındı.

Jesse de aynı Ashanti gibi nadir görünen bir genetik bozukluğun 1’er kopyasını anne-babasından miras almıştı. Fakat Jesse’nin sonu Ashanti’den farklı oldu. Jesse Gelsinger aynı yıl hayatını kaybetti ve gen terapisi sonucu hayatını kaybeden ilk hasta oldu.

Jesse’nin hastalığı karaciğeri etkileyen bir genetik bozukluk sonucu oluşmuştu. Pennsylvania Üniversitesine kaldırılan Jesse’nin karaciğerine bozuk genin yerine geçecek düzgün geni transfer edecek virüs enjekte edildi.

Jesse’nin karaciğeri enjekte edilen virüs çeşidine karşı aşırı tepki gösterdi ve 4 gün sonra organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti. Jesse’nin ölümü genetik bilimcilerin her virüsü insan vücuduna enjekte edemeyeceklerini öğretti 7

Jesse’nin ölümü büyük yankı getirdi doğal olarak. Halkın gen terapisine olan güveni sarsıldı, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (American Food and Drug Administration – FDA) klinik çalışmaların bir çoğunu sağlık ve etik açısından tekrar değerlendirilmesi için durdurdu ve genetik bilimi milenyuma kötü bir itibar ile girmek zorunda kaldı.

Klinik çalışmalar durdurulsa da genetik bilimi laboratuvar çalışmalarını durdurmadı. Özellikle 2001 yılında insan genomunun tamamen çıkartılması sonrası genetik hastalıklara tedavi yöntemleri bulma çalışmaları tekrar hızlandı.

Bilim adamları Jesse’de yaptıkları hatayı bir daha tekrarlamamak için terapide kullanılacak virüsleri daha dikkatli bir şekilde seçmeye başladılar. 2002 yılında orak hücreli anemi, kistik fibrozis, akdeniz anemisi gibi hastalıklar fareler üzerinde tedavi edilmeye başlandı ve 10 yıl içerisinde bir çok genetik bozukluk taşıyan hasta tedavi edildi. Örneğin 2014 yılında İngiliz bilim adamları başarılı bir şekilde hemofili hastalığını gen terapisi ile tedavi edebileceklerini açıkladılar ve aynı yıl 10 farklı hemofili hastasını tedavi ettiler.

Fakat bu tür tedavilerin hepsi hastanın üreme hücrelerinde değil, vücut hücrelerine uygulanıyordu. Diğer bir deyişle uygulanan tedavi, hücre bölünmesi yaşandıktan sonra hücreyle birlikte yok oluyor ve yeni oluşan hücreyle birlikte hastalık tekrar ortaya çıkıyordu. Çünkü hastanın genomu değil, belirli bir hücrenin genetik kodu değişiyordu. Bu yüzden gen terapisi Ashanti gibi hastaları sadece kısmen tedavi edilebildi.

Virüs ile yapılan gen terapisi animasyonu

 

Bu soruna çözüm ise 2011 yılında yeni genom editing yöntemlerinin geliştirilmesi ile giderilmeye çalışıldı.

Şimdiye kadar bulunan genom editing yöntemlerinin en etkilisi ise genleri bakteri yoluyla kesip yerine istenilen DNA dizisi yerleştirmeyi başaran CRSPR/Cas9 oldu.

 

CRISPR/Cas9 teknolojisi

2011 yılında Emmanuelle Charpentier isimli bir bakteriyolog Jennifer Doudna isimli bir biyoloğa bir öneri ile yaklaştı. Charpentier, Doudna’ya bakterilerin virüslere karşı uyguladığı bağışıklık sisteminden bahsetti ve bu uygulamanın DNA’yı kasten kesme işlemi için kullanılabileceğini açıkladı.

Virüs ve bakteri arasında milyarlarca yıldır devam eden bir savaş vardır: Virüs bakteriye saldıracak ve onu yok edecek genetik mekanizmalar geliştirmiştir. Bakteri ise virüs saldırılarına karşı koyacak şekilde evrilmiştir.

Bir virüs enfeksiyonuna yakalanan bakteri tamamen virüsün kontrolü altına girip yok olmadan önce sadece birkaç dakikası olduğunu bilir. Böylece zamana karşı yarış başlar.

Her bakteri, içinde bulunduğu hücrenin içinde aynı zamanda CRISPR denen uyarlanabilir bir bağışıklık sistemi taşır. Bağışıklık sisteminin uyarlanabilir olması kendisine saldıran virüsün DNA’sını belirleyip yok etmesini sağlar. CRISPR bağışıklık sisteminin bir parçası Cas9 denen bir proteindir. Bu protein, saldırgan virüs DNA’sını keser ve bakterinin kendi DNA’sını yerleştirir.

Charpentier ve Doudna ikilisi önce bakterinin bağışıklık sistemini (CRISPR) programlayarak bakteriye sanki virüs saldırısına uğruyormuş gibi zannettirmeyi başardılar ve peşinden Cas9 proteini yardımıyla DNA’nın istenilen kısmını inanılmaz bir kesinlikle ve hassasiyetle kesip kendi programladıkları DNA dizisini yerleştirmeyi başardılar.

DNA dizisinde mutasyona uğramış kısımı bulup kasten kesme olayı genetik bilimcilerin ıslak rüyalarını süsleyen bir olaydı.

Sıra embriyonik kök hücrelerini kullanarak insan genomunu kalıcı-değişmez-sürekli bir şekilde değiştirmeye gelmişti.

Fakat genetik bilimciler rüyalarından erken uyanmak zorunda kaldılar. Çünkü genleri manipüle etmek bir olay, bütün genomu manipüle etmek farklı bir olay.

Hücrelerin içindeki genleri manipüle etmeyi 1980’lerden beri biliyoruz. Bu sayede yukarıda bahsettiğim kök hücreleri ve transgenesis gibi yöntemler geliştirdik. Fakat genlerle karşılaştırıldığında komple genomu manipüle etmek:

 • Daha zor: Yeterli teknolojik gelişime sahip miyiz?
 • Daha tehlikeli: Her türlü embriyonik kök hücresi gen manipülasyonuna uygun mu?
 • Daha belirsiz: Genomu değişen bir embriyonik kök hücresinde istenmeyen özellikler oluşmayacağını garantileyebilir miyiz?
 • Ve etik olarak daha ağır bir olay: Genom manipüle etmenin bir sınırı var mı? Varsa bu sınırı kim belirliyor?

 

Genetiği değiştirilmiş insan (GDİ) tarifi:
1. Yumurta ve sperm üretme kapasitesine sahip embriyonik kök hücreleri elde et.
2. Hücre hattında kasıtlı ve güvenli bir şekilde genetik değişiklik sağlayacak bir yöntem bul.
3. Genomu değiştirilmiş embriyonik kök hücresini insan yumurta ya da sperm hücresine aktar.

 

CRISPR/Cas9 teknolojisi her ne kadar yüzlerce, hatta binlerce yıldır başarmak istediğimiz şey olan insan ırkını geliştirme arzusunu avucumuzun içine koymuş olsa da birçok kişi -genetik bilimciler dahil olmak üzere- kalıtsal hastalıkları yok ederek insan genomunu komple değiştirme ihtimaline şüpheli bakıyordu.

Sonuç olarak 2015 yılında Doudna ve Charpentier ikilisi CRISPR/Cas9 yöntemi ile genom editing girişimlerini durdurmayı önerdi.

Birçok bilim adamı bu öneriyi mantıklı, hatta gerekli buldu.

İnsan genomunu editleyebilme insanlığın geleceği açısından en temel ve önemli sorunu yanında getirir: Kendi soy hattımızı değiştirerek genetik kaderimizi belirleyebilir miyiz?

Herhangi bir insanın genomunda yapacağımız her türlü değişiklik insan ırkının gen havuzuna ekleneceği için yapılacak bir hatanın geri dönüşü olmaz. Bu yüzden çok tehlikeli.

CRISPR/Cas9 teknolojisinden önce bozuk genetik kodu kesip yerine düzgün kod koyabiliyorduk. Fakat bu yeni teknoloji ile istediğimiz genetik kodu embriyonik kök hücreleri ile genoma ekleme şansımız var. Bu kabiliyet sayesinde bazı özelliklerimizi “iyileştirmeye” çalışabiliriz ama “kime göre iyileştirme?”

Örneğin 2015 yılında Çinli bilim adamları, Amerika’nın genom editing girişimlerini durdurma kararını görmezden gelerek CRISPR/Cas9 teknolojisini kullanarak insan embriyonik kök hücrelerini değiştirmeyi başardılar. Değişen hücreleri insana aktarmadılar ama çalışma sonuçlarını yayınladıklarında bütün genetik bilimi dünyası çalkalandı. Bazı bilimsel yayınlar Çinli bilim adamlarının çok büyük bir etik kuralını çiğnediklerini düşünüp sonuçları yayınlamayı reddettiler.

Bu olay insan genomunu değiştirme konusunda insanların ortaklaşa bir karar almalarının ne kadar zor olduğunu kanıtlar. Çünkü “insan”, Çinli bilim adamlarına göre, Amerikan bilim adamlarından biraz daha farklı bir tanıma sahip.

Amerikan bilimsel topluluğundan gelen tepkilerden sonra Çinli bilim adamları aşağıdaki bildiriyi yayınladılar:

“Konfüçyüs tarzı düşünme tarzı bize, bir insanın insanlığa doğumdan sonra adım attığını öğretir. Bu tarz yaklaşım, embriyoyu insan olarak kabul eden Amerika’nın ya da benzer Hristiyan değerleri taşıyan ülkelerin yaklaşımından farklıdır. Bu yüzden insan embriyosu üzerinde deneyler yapmaktan vazgeçmeyeceğiz.”

Çinli bilim adamları bugüne kadar CRISPR/Cas9 teknoloji ile 86 kişiyi tedavi ettiler ve bunlardan 11’i embriyoya uygulandı.

 

Sonuç

Aslına bakarsan Çinliler o kadar da beklenmedik bir şey yapmadılar.

İnsan tarihi boyunca bilimsel gelişmeler 2 faktör üzerine kurulmuştur:

 1. Bir şeyi yapabiliyorsan onu yapmalısın.
 2. Şimdi uygula, sonuçlarını sonra düşün.

Bu iki kuralın örnekleri tarih boyunca, özellikle Sanayi Devrimi’nden sonra defalarca karşımıza çıktı.

Bu yüzden bana soracak olursan elimizin altında insan dizayn edecek bir teknoloji varsa bunu er ya da geç kullanacağız.

Geçenlerde Baraka sayfasında tanıttığım Futuretimeline sitesinde, 2053 yılına geldiğimizde zengin ailelerin istedikleri özelliklere sahip çocuklar dizayn etmeye başlayacakları ileri sürülüyor. Siteden direk çeviri:

2053: DNA’yı manipüle etme arzusu adına yapılan teknolojik gelişmeler, insanlara laboratuvarda ‘kusursuz’ bebekler yaratma şansını tanıyor. Bu olay, cinsiyet, boy, cilt-saç-göz rengi vs. gibi yüzlerce kalıtımsal özelliğin doğumdan önce embriyoya programlanması sonucu gerçekleşiyor. En gelişmiş -aynı zamanda tartışmalı- yöntem doğacak bebeğin beynini manipüle ederek zekâ, davranış ve kişilik tarzı özellikler belirlemek olarak karşımıza çıkıyor.”

 

Bugün genom editing hakkında en tüyler ürpertici olan şey insan genlerini değiştirmeye ne kadar uzak olduğumuz değil, tam tersine bu olaya ne kadar yakın olduğumuzdur.

Fakat unutmamak lazım ki;

 • Hastalıklar yok oldukça kimlik yok olabilir.
 • Acı azaldıkça hassasiyet yok olabilir.
 • Depresyon azaldıkça geçmiş yok olabilir.
 • Mutasyonlar yok oldukça insanlar arası çeşitlilik yok olabilir.

Yakın gelecekte bizi bekleyen Post-Genomik dünya için bir manifestoya ya da bir çeşit rehber kılavuza ihtiyacımız olabilir.

 

Bu yazıyı PDF formatında indirebilirsin:

Processing ...

 

Yorumlar

yorum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *